Laboratori de Creació

Direcció ANDRES WAKSMAN
Col·laboren PEDRO GUTIERREZ i LINN JOHANSSON

TEMPORADA 18-19 / Inici 2 d’OCTUBRE 2018

CALENDARI octubre 2018 – juliol 2019
Els dimarts de 10 a 13 hs: 
Del 2 d’octubre al 18 de desembre 2018
Del 8 de gener al 25 de juny 2019 (no treballem el 16 d’abril)
+ Intensiu de 5 dies / del 8 al 12 de juliol 2019 de 10 a 14 hs
+ una classe de dansa setmanal a elecció – dilluns, dimecres o divendres (opcional)

Les classes de dansa estaran a càrrec de:
Carme Torrent – dilluns de 16 a 18 hs
Linn Johansonn – dimecres de 10.15 a 12.15 hs
Monica Extremiana – divendres de 10 a 12 hs

Per a més informació i inscripcions posa’t en contacte amb nosaltres en oficina@alasbcn.com

 

El LABORATORI DE CREACIÓ (LC) és un projecte de recerca, formació i creació en dansa teatre.

L’aspecte formatiu del LC implica transmissió, pràctica i aprenentatge del llenguatge de dansa teatre, segons ho venim investigant i desenvolupant en les nostres creacions artístiques en els últims anys.

El treball de creació es duu a terme en un marc de treball grupal, tècnic i artístic, que contempla i vincula el procés de cada participant amb la seva vivència física, personal i creativa. Al seu torn el crear ens permet posar tot l’après i viscut al llarg de la nostra cerca al servei d’una mica més gran, és a dir, el viatge es posa al servei de l’experiència artística, la qual al seu torn engrandirà el propi viatge.

Si bé la peculiaritat d’aquest LC és que part important de l’experiència formativa consisteix en la creació, producció i presentació a públic amb un equip professional acompanyant aquest procés, no tots els alumnes del Laboratori han de participar en aquesta fase, i el procés de recerca és profund, llarg, ric i vàlid en si mateix.

El LC s’estructura en una trobada setmanal de 3 hores, amb alguns períodes intensius al llarg del procés, i una classe de dansa setmanal de 2 hores, opcional el primer any, obligatòria el segon.

I atès que aquesta formació és en definitiva un procés de creació, cada grup que inicia és un organisme viu que no es pot encaixonar en temps i terminis, sinó que orientativament diem que es tracta d’un procés que pot durar aproximadament dos anys, amb diferents fases que oportunament i amb antelació anem proposant i explicant. El primer any està més enfocat a l’aprenentatge i recerca del llenguatge, i el segon any a la creació podent-se incloure presentacions obertes a públic en diferents moments de la formació, segons el quin i el com s’estigui treballant.

Aquest treball està dirigit a professionals i estudiants de dansa i teatre. I està obert a artistes en general, a treballadors i estudiants de diferents tècniques corporals i als amants de l’art que vulguin conèixer i viure un procés de creació des de dins.