L’Ànima en el meu cos

Taller Residencial sobre Arquetips i Chakras

Actualment no hi ha dates programades per aquest taller. Escriu a pedro@proyectovinculos.org per sol·licitar més informació, o subscriu-te al Newsletter per rebre la nostra Agenda actualitzada: clic aquí

Terapeutes:


María Luisa García Horrillo
Telèfon : 635278052
Mail : porquesi.luisa@gmail.com
Web: www.conconciencia.org

Pedro Gutiérrez Burgos
Telèfon : 616397120
Mail : pedro@proyectovinculos.org
WEB : www.proyectovinculos.org


“La felicitat no consisteix en el que passi al nostre al voltant, sinó el que passa dins de nosaltres”

Bert Hellinger

 

Carl Jung va definir els arquetips com la forma mitjançant la qual nosaltres expressem una sèrie d’experiències i records referents als nostres avantpassats.

És a dir, cada persona desenvolupa una sèrie d’arquetips en funció de les vivències dels seus descendents.

En el desenvolupament dels arquetips es van forjant patrons emocionals i de conducta que determinen la forma de processar sensacions, imatges i percepcions que motiven el nostre comportament enfront de les diferents situacions que vivim en la nostra vida.

La identificació amb els arquetíps dóna lloc a la nostra personalitat, personalitat que mes té a veure amb el nostre inconscient, lloc en el qual queden ancorats els records dels nostres ancestres, que amb la consciència real dels qui som.

L’energia vinguda d’aquests fets queda fixada en el nostre cos, depenent del rol que prenem aquesta energia se situa en un o un altre Chakra. I com tot en la vida, llums i ombres ens prenen per igual, per exemple, en relació amb el chakra arrel es troba l’arquetip disfuncional de la víctima i l’arquetip funcional de la mare. En el Chakra Sacre l’arquetip disfuncional associat és el màrtir i l’arquetip funcional és l’Emperadriu/Emperador i així successivament.

Proposem aquest taller a manera de residencial per explorar dels qui hem pres aquests arquetips, quins són els mes representatius en nosaltres, en què moments apunten en les nostres vides; de manera que des de la comprensió dels mateixos, puguem desprendre’ns d’allò que de forma inconscient ens hem anat fent responsables. Saber que lloc ocupen en el nostre cos, ens ajudarà a transformar aquesta energia en la part de llum que l’arquetip ens dóna a cada pas.

El residencial es realitzarà en plena naturalesa, en L’amagatall. Situat a Sant Celoni. El contacte amb la terra, el bosc, el silenci, les olors i colors de la naturalesa, a més del treball amb el cos, el moviment, l’art en les seves diferents manifestacions, ens ajudaran a introduir-nos en profunditat en la tasca de fer-nos conscients dels nostres arquetips limitants per transformar-los i triar la manera en la qual desitgem viure.